Ön a T-uránia elixír honlapján jár, mely a világon egyedülálló, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező vízről szól.

Az elmúlt évtizedben széles körben elterjedt információk láttak napvilágot az ember csakrarendszeréről, valamint a meridiánok rendszeréről, a kínai akupunktúrális vezetékek rendszeréről. Nagyon sok ismeretet szerezhettek az őselemek rendszereiről azok, akik az ún. feng-shui térrendezést tanulmányozták. Hasonlóan sokat olvashatunk manapság a hinduk ajurvédikus orvoslásáról. A fent említettek, – bár látszólag más-más rendszerek, mégis – együttesen adnak lehetőséget arra, hogy az ember energetikai rendszerét tanulmányozhassuk.

Kezdjük a dolgot azzal, hogy végiggondoljuk: milyen feltételei vannak szervezetünk alapműködésének? Alapfeltétel a táplálkozás, a folyamatos lélegzetvétel. Ez eddig csupán egy biológiai kazán szisztémája. Szükséges még ezen kívül az emberi szem számára láthatatlan energiák bevitele a szervezetbe. A Föld, fentebb leírt energiakicsatolási mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a bolygó nooszférájában mindenütt jelen lévő energetikai erőteréből energiát tudjunk kicsatolni, hasonló módszerrel ahhoz, ahogyan ezt Földanyánk teszi.

Az elmúlt 2160 év alatt, tökéletesen kialakult a Halak világkorszakának energetikai minőségeit hasznosítani képes energiakicsatolási rendszerünk. Ez a rendszer genetikailag is kódolódott. Az energiakicsatoláshoz forgó mágneses mezők jelenléte szükséges. Szervezetünknek is része egy kettős mágneses mező. Ez a mező, kölcsönhatásba kerülve a Föld mágneses tereivel, képes előidézni azt az effektust, amelynek eredményeként energiaközpontjaink képesek az eltérő mennyiségű és különböző minőségű energiát szolgáltatni.

Az egyik fajta mágneses mezőt az ún. meridiánok rendszere hozza létre. Oly módon, hogy az egyes vezetékek két végpontja között fellépő potenciálkülönbség révén, elektromos feszültség keletkezik, ami önálló mágneses mezőket alkot.

 

left

A másik fajta mágneses rendszer (csakrarendszer) működéséhez szükséges mágneses mezőt, meridiánok dinamikus működése szolgáltatja .Így, ha az adott csakra nyitott, (tehát működési állapotban van) akkor a meridiánok a csakra számára is szolgáltatnak egy forgó jellegű mágneses teret. A mágneses mezők egymásra hatása lehetővé teszi az egyetemes energiamezőből a megfelelő energiák kicsatolását. Hét fő energiaközpontunk van. Mindegyik más-más rezgésszintű energia kicsatolására alkalmas. Mindegyik csakra egy-egy belső elválasztású mirigyhez szolgáltat energiát, lehetővé téve annak működését. Könnyen elképzelhető a rendszer működése, ha szimbolikusan közelítünk.

Olyan ez, mintha az első központ fűtőanyaga a szén lenne, a másodiké fa, a harmadiké olaj, a negyediké gáz, míg az ötödiké az elektromosság. A hatodik és a hetedik központ működésének a feltétele az alsó központok hatékony működése. Az egyes energiaközpontok akkor működnek rendeltetésszerűen, ha a megfelelő "fűtőanyag" a rendelkezésre áll.

Nyugodtan behelyettesíthetőek itt az egyes őselemek minőségei. Mi történik akkor, ha az egyes csakrák zártak, nem szállítják a megfelelő "fűtőanyagot"? Főleg akkor indokolt ez a kérdés, ha orvosilag a hozzátartozó belső elválasztású mirigy működik. Ez egy nagy csapdahelyzet, mivel ha sok központ működésképtelen, az embernek, rövid időn belül meg kellene halnia. Mégis él az ember. Ilyenkor szokták azt mondani a szkeptikusok, hogy kamu az egész.

A helyzet ennél jóval összetettebb: ilyenkor ugyanis az történik, hogy a működő központok veszik át az energiaszállítást a beteg csakrák felé. A baj az, hogy nem a megfelelő minőségű fűtőanyaggal üzemel az adott "kazán". Képzeljék el, mi történik, ha egy olajkazánban szenet égetünk? Ugyanez a következmény a fenti működési zavarok esetében is. Kialakulóban vannak ilyenkor a legkülönfélébb betegségi folyamatok. Egy ideig rosszul is, de működik a rendszer. Kézenfekvő a következtetés, hogy a rendszer öngyógyító mechanizmusa akkor indulhat be, ha az energiaközpontok működését helyre tudjuk állítani.

Ebben nyújthat segítséget a T-uránia gyógymód, amellyel akár újraindíthatóak a szervezet öngyógyító funkciói. Ha fentiek szerinti fizikai, elektromos, mágneses szintről közelítjük meg a T-uránia gyógymód lehetőségeit, meghatározhatjuk feladatunkat a szervezet öngyógyító képességének a helyreállításában. Ez pedig nem jelent mást, mint úgy aktivizálni a szervezet energiakicsatolási mechanizmusát, hogy az akár képes lehessen, a Föld új rezgéseivel harmonikus rezgésszinten dolgozni. Korunk emberének energetikai problémái abból adódnak, hogy az elmúlt 2160-évben megtanult módszerrel nem vagyunk képesek a Föld rezgéseivel összhangban működni.

Joggal tehetik fel a kérdést: ha mindez igaz, hogy vagyunk képesek egyáltalán életben maradni? A kérdésre az a válasz, hogy amíg működőképes az energiarendszerünk és nagyjából egészségesek vagyunk, addig nincs baj. Tapasztalatunk szerint a baj akkor kezdődik, ha valami sokkhatás éri az embert, és a szívközpontja bezáródik. A sokkhatással párhuzamosan bezáródik a szexuális központ is, egyszóval elmegy ilyenkor a kedvünk a szextől is.

Mivel a bennünket ért bajokat nem tudjuk megemészteni, így bezáródik a köldökközpontunk is. Mindennek az a következménye, hogy nem szívesen kommunikálunk másokkal, így lassan teljesen bezárjuk magunkat. Ilyenkor az orvosi megközelítésből a legváltozatosabb betegségi diagnózisok olvashatóak ki. Ilyenkor lesz az ember pánikbeteg, depressziós, jönnek a ciszták, miómák, lipómák, stb. Jön a magas vérnyomás, szívzavarok, emésztési problémák és az allergia. Mindezen sok baj oka mégis csak az, hogy bezáródott a szívközpont. De úgy is fogalmazhatunk, hogy adott pillanatban, a bennünket ért sokkhatás miatt nagyfokú félelemérzet költözik belénk, ami további negatív reakciókat vált ki belőlünk, úgymint, agresszió, gyűlölet, féltékenység, irigység, falánkság, stb. Egyre kevésbé vagyunk képesek arra, hogy a világot és a körülöttünk lévőket derűsen, szeretettel szemléljük, és úgy is viszonyuljunk hozzájuk. Ez egy ördögi kör, amiből segítség nélkül, szinte senki sem képes kilépni, így akadálytalanul támadhatnak minket a legkülönfélébb betegségek. Az esetek többségében, a legegyszerűbb energetikai vizsgálattal a betegség helye is megállapítható.

Ezen fenti példa alapján megérthető, hogy a beteg energiaközpontok csak a szívközpont újbóli megnyílása után kezdenek újra dolgozni. A Föld lüktetésével csak a szíven keresztül kerülhetünk kapcsolatba. Ez pedig beteg embernél manapság szinte megoldhatatlan. A beteg embernek manapság annyi pszichés feladatot kellene megoldania, hogy egészségének azon a módon történő helyreállítása szinte lehetetlen. Az egészség helyreállításához, annak megerősítéséhez, majd magasabb szintre emeléséhez hatékony segítséget nyújthat a T-uránia gyógymód eszközrendszere. Ezek a módszerek visszaállíthatják az erőközpontok és dósa-központok rendeltetésszerű működését, a meridián rendszer működését aktivizálhatják, valamint akár rendeltetésszerű működésre hangolhatják magát a fizikai rendszert is. Megtaníthatják a Föld új energiáit sejtszinten hasznosítani. A T-uránia gyógymód elemei megtaníthatják az ember energiarendszerét az új energiaformák kicsatolására.

 

Bemutatkozás

Köszöntő

Köszöntő

A T-uránia elixír a világon egyedülálló technológiával készülő, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező víz.

Köszöntő
Kik vagyunk

Kik vagyunk

A FITO-BARDO Kft. eltökélt szándéka megtanítani az emberiségnek, hogy tekintettel arra, hogy az emberi test több, mint háromnegyede víz, nem mindegy, hogy milyen vízzel tápláljuk azt.

Rólunk
A T-uránia elixír

A T-uránia elixír

A T-uránia elixír a világon egyedülálló technológiával készülő, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező víz.

Termékünk