Ön a T-uránia elixír honlapján jár, mely a világon egyedülálló, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező vízről szól.

 

Az olvasó számára kissé lírainak tűnhet a megfogalmazás, miszerint: az emberi szervezet képes az öngyógyulásra; azáltal, hogy képes a Föld lüktetésével harmóniába kerülni. Mit is jelent ez az állítás? A megválaszolása ennek a kérdésnek akkor lehetséges, ha megvizsgáljuk a Földet kívülről. A világűrből a Földre tekintve láthatjuk ezt a csodálatos kék bolygót, amint saját tengelye mentén forgó mozgást végez, ugyanakkor egy központi csillag körül, a Nap körül is egy kicsit ovális, nem egészen körpálya mentén száguld az univerzumban 

Ha elképzeljük az embert, amint ezen a száguldó búgócsigaszerű hajón áll, megvetett lábbal – mondjuk az egyenlítőn –, akkor csak a tengelyforgásból adódóan, mintegy 40.000 km/nap sebességgel száguld az űrben. Amennyiben kis hazánkban állunk ugyanígy, akkor ez a sebesség csak mintegy 24.000 km/nap. Ugye különbség? Kérdés a következő! Van-e ennek következménye az emberre nézve, vagy teljesen közömbös? Ugye, kis megfontolás alapján mindenki érzi, hogy mindkettő más szituáció. Természetesen az egészséges ember nem veszi észre a különbséget. Az azonban, hogy valamit nem érzékelünk, nem jelenti azt, hogy nem is számít.

Következő felmerülő kérdés, ami a Földön kívülről sem látható, de létező természeti adottság, hogy létezik a Földnek egy mágneses tengelye is. Ez azonban nem esik egybe a Föld forgástengelyével. Néhány fokos szöget zár be a két tengely. Ráadásul ez a mágneses tengely nem is koncentrikusan metszi a forgástengelyt a középpontban, mivel ez a mágneses erő jelentkezése olyan, mintha egy óriási szolenoid mágnes lenne eltemetve a Földben úgy, hogy az északi pólus Kanadában van, a déli pólus pedig jóval a geográfiai déli pólus felett, az Óceánban.

Ebből következően, a Föld felszínén a mágneses erővonalak rendszere szintén nem egyenletes, hanem vannak olyan területek, ahol ezek az erővonalak összesűrűsödnek, másutt pedig ritkulnak. Ugyebár ezek után az is elképzelhető, hogy ennek a különbségnek is van következménye az emberi szervezetre?

Ha most tovább vizsgálgatjuk a Föld mágneses tengelyét és a forgástengelyét – mozgásában dinamikusan –, akkor virtuálisan elképzelhetjük, hogy mintegy vitorla az univerzumban kifeszül ez a mágneses erőkar. Képzeljük el továbbá, hogy amint forog tengelye körül a Föld, és egyben száguld a Nap körül, a körül a Nap körül, amelyik szakadatlanul bombáz minket elektromosan töltött fotonjaival, úgy ennek a két mágneses egymásra hatásnak van valami következménye is. A következmény pedig egyfajta energiatermelés, aminek köszönhetjük magát a földi életet. Ez a titok! A földi élet titka! Ezt manapság nullponti energiakicsatolásnak nevezik.

Próbálkoznak vele, sokan, hogy mesterségesen létre tudják hozni az energia kicsatolását, – több-kevesebb sikerrel –, de érdekes módon a természetben ez így jelen lévő valóság. Témánk szempontjából azért van ennek óriási jelentősége, mivel világkorszakról világkorszakra, az energia kicsatolásának a minősége és mennyisége változik meg. Ez fizikailag azt jelenti, hogy nem drámai módon, de időről-időre, a Föld mágneses tengelye módosul. 1996 óta folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket a változásokat, amelyek minden esetben kitüntetett, csillagászati időpontban történnek. Ilyenkor a mágneses tengely kissé változik, amit a földön olyan események is jeleznek, hogy bálnák csapatostul vetik magukat szárazföldre, azt a benyomást keltve, mintha öngyilkosok akarnának lenni. Valójában az esetükben annyi történik, hogy a tájékozódási rendszerük zavarodik meg a mágneses tengely módosulásától.

Felvetődik a kérdés: valójában miféle következményekkel jár, ez a fent említett mágneses tengelyváltozás, ami olykor csak szögperceket jelent? Hosszabb ideje már megfigyelhető, hogy a Föld mágnesességének az erőssége csökken. Ezzel párhuzamosan a tengelyváltozással magasabb energetikai vibrációk kerülnek be a Föld energetikai rendszerébe. Ez a rezgésszint emelkedés egyébként radiesztéziai módszerekkel mérhető, persze nem akárhol, nem tetszés szerinti a mérés lehetősége geográfiailag, hanem kizárólag a Föld kitüntetett energetikai pontjain, amit az ember ősidők óta Szenthelyekként tisztel.

Ez nem véletlen. Régi idők tudós papjai pontosan ismerték ezen helyek különleges minőségét, amelyeket ki is használtak. A Föld ezen helyein mérhető valójában a Föld adott rezgése. Az elmúlt világkorszak alatt ezen helyek rezgései és az ember energetikai központjainak rezgései megfeleltek egymásnak. Magyarán szólva az ember, az előző világkorszak alatt megtanulta adaptálni a Föld azon rezgéseit, amik a Szent helyek rezgéseiben értékelhetőek.

Világkorszak-váltáskor a szenthelyeken mérhető rezgések, párhuzamosan a tengelymódosulással, ciklikusan nőnek. Az emberiségi fejlődés történetében először szembesül azzal az ember, hogy ezúttal nem tudja az új, megnövekedett energiákat adaptálni. Az ember energiaközpontjainak rezgései a régi szinten maradtak, míg a Föld rezgésszintjének a növekedése, mértani arányban töretlenül folyik.

A világkorszak-váltások mindig földtörténeti változások és emberiségi fordulópontok is egyben. Egy-egy ilyen változás után a korszakot átélő emberiségnek mindig meg kell tanulni az új típusú, megváltozott energiákat befogadni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes embernek meg kell tanulnia teljes szervezetét átállítani oly módon, hogy képessé váljon az új energiák befogadására. Ennek a megértéséhez vizsgálnunk kell az élő szervezetek működéséhez szükséges, láthatatlan életenergiák befogadásának rendszerét.

 

 

Bemutatkozás

Köszöntő

Köszöntő

A T-uránia elixír a világon egyedülálló technológiával készülő, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező víz.

Köszöntő
Kik vagyunk

Kik vagyunk

A FITO-BARDO Kft. eltökélt szándéka megtanítani az emberiségnek, hogy tekintettel arra, hogy az emberi test több, mint háromnegyede víz, nem mindegy, hogy milyen vízzel tápláljuk azt.

Rólunk
A T-uránia elixír

A T-uránia elixír

A T-uránia elixír a világon egyedülálló technológiával készülő, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező víz.

Termékünk