Ön a T-uránia elixír honlapján jár, mely a világon egyedülálló, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező vízről szól.

 Az elmúlt idők modernkori orvoslása a sejtbiológiáról szólt. A gyógyszeripari termékek fejlesztése arra irányult, hogy a rendellenesen működő sejtek "üzemszerű" működését segítő hatóanyagokkal lássa el a szervezetet. Ez a fajta megközelítése a tudománynak nem igen vette figyelembe a sejtek hidrátburkát képező állományának, valamint a szervezet extracelluláris és intracelluláris alkotóelemeinek a tanulmányozását, továbbá a tudomány a testnedvek fő alkotóelemét képező víz szerkezetével sem igen foglalkozik.

A tudomány jelenlegi figyelme elkerüli a szervműködések alapját képező energetikai folyamatok tanulmányozását is. A fenti funkciók vizsgálatával összefüggő rendszerek, és a tanulmányozásuk a jövőben nagyobb figyelmet igényelnek, mivel a gyógyításnak új dimenzióit nyitják meg.

A T-uránia elixír létrejöttét annak a ténynek köszönheti, hogy az elixír megalkotóit a fentebb vázolt gondolatok indították meg. A víz vizsgálatakor a természettudományos megközelítés jelenleg a vízben oldott összetevők kémiai vizsgálatával, valamint mikrobiológiai jellegzetességeivel foglalkozik. Ez így van a természeti vizek tanulmányozásánál, de ugyanez vonatkozik a biológiai vízállomány elemzésére is. Történtek kísérletek a természeti vizek szerkezetének a megfigyelésére. Ebben a munkában élenjáró a japán kutató, Emoto munkássága. Az ő megfigyelései és elektronmikroszkópos felvételei meggyőzően bemutatják, hogy a víz molekulaszerkezetében mennyire különbözőek lehetnek vizek, függetlenül azok kémiai összetételétől. Vannak kaotikus molekulaszerkezetű vizek, melyek struktúrája teljesen amorf képet mutat, és vannak szinte kvarckristály szerkezetű molekulaláncú vízszerkezetek.

Az amorf szerkezetet mutató vízminták többnyire városi vezetékes vízhálózat vizei. A rendezett szerkezetű vizek viszont kiemelkedő minőségű forrásvizek, illetve szenthelyeken felszínre törő források vízmintáiból került elő. Felvetődik a kérdés, hogy mitől válik egyik esetben a víz szinte kristályosan rendezetté és mitől lesz kaotikusan rendezetlen, szinte amorf? További megválaszolandó kérdés, hogy van-e mindennek köze az emberi egészséghez? Kérdésként vetődik fel az is, hogy amennyiben módunk lenne a biológiai víz hasonló vizsgálatára, ez vajon milyen szerkezetet mutatna.

A fenti kérdésekre válaszolva elmondható, hogy a megfelelő vízszerkezetnek igenis messzeható következményei vannak az emberi és élő szervezetek működésére nézve. A régi korok tradíciói egybevágnak ezen megállapítással, ugyanis régi megfigyelés, hogy a Szent források vizeivel végzett ivókúrák, és ezen vizekben való fürdések meglepő gyógyulási eredményeket produkálnak. Az ilyen vizek fogyasztása gyors erőnléti és pszichikai javulásokat eredményeznek. Célzott kúraszerű használata a szent források vizeinek igen hatékony gyógyulási eredményeket hoz. A T-uránia elixír szerkezetében a kiemelkedő Szent források vizeinek szerkezetével mutat azonosságot, az előbb említett Emoto vízszerkezeteinek vizsgálatai alapján. A víz hatásmechanizmusának a vizsgálatakor el kell szakadni attól a beidegződéstől, hogy gyógyszerként vizsgáljuk a T-uránia elixírt. A T-uránia elixír nem gyógyszer, így nem kell keresni azt sem, hogy milyen betegségeket gyógyít.

Az emberi szervezet testtömegének mintegy háromnegyede víz. Biológiai víz. Így elmondható, hogy minden testi funkció és működés alapvető eleme is a víz. Így az elfogyasztott természeti víz szerkezetének is alapvető szerepe van a szervezet működésében. Az, hogy a szervezet működésére, illetve még a pszichés funkciók működésére nézve is milyen hatása van a víz molekulaszerkezetének, a régi keleti tradíciók nagyon sokat tudtak. A mai kor tudósai közül sajnálatosan nem az orvostudományban jártasak, hanem a kvantumfizikával foglalkozó tudósok foglalkoztak. Ebben is legnagyobb szerepe egy magyar származású tudósnak, Teller Edének van – aki mint a "hidrogénbomba atyja" vált közismertté, de a kvantumfizikának is egyik atyja. Teller Ede foglalkozott először a molekularezgésekkel, a rezgési-forgási spektroszkópia elméleti alapjait ő rakta le egy másik magyar tudóssal Tisza Lászlóval együtt. Teller Ede egy dán tudóssal, H.A. Jahn-nal együtt írta le a Jahn-Teller-effektust. "E szerint elfajult elektronállapotok esetén a nemlineáris molekulák térszerkezete instabil. Ezért a molekula geometriája torzul, szimmetriája lecsökken, aminek következtében a degeneráció megszűnik. Számos fizikai-kémiai rendszer létezik, ahol a Jahn-Teller torzulásnak fontos szerepe van. A tétel lényege szerint a természet szereti a szimmetriát. A növények, az állatok formái, sőt maga az emberi test is közel szimmetrikusak. A szimmetriával gyakran dolgozik a művészet is: a szép épületek például gyakran mutatnak határozott szimmetriát. Ez a szimmetria azonban sohasem tökéletes: az alapvetően meghatározó szimmetria merevségét mind a természetben, mind a művészetekben kicsi, de fontos szimmetriasértések oldhatják. Ennek a megfigyelésnek egy matematikai szigorba öntött formája érvényes a molekulák világában is. A molekulákról általában elmondható, hogy egyensúlyi állapotban térszerkezetük a lehető legszimmetrikusabb. A víz tetraéderes szerkezetű, hasonlóan a metánhoz, a benzol hatszöges, a fullerén ikozaéderes, stb. Egy látszólag kevéssé fontos elektronszerkezeti finomság, néhány elektronnívó degenerációja azonban arra vezethet, hogy a térbeli szimmetria (általában kissé) eltorzul. Ez a Jahn-Teller-effektus lényege." Ezzel magyarázható a víz szerkezetének a változásai is.

Alaphelyzetben a víz H2O kovalens kötésű molekula. Térszerkezetileg tetraéderes modellt mutat. A létrejött térforma azonban nem tökéletesen szimmetrikus, mivel a két hidrogén elektron más potenciálon rezeg, mint az oxigén két elektronja. Így az atommag körül a negatív töltésű elektronok nem egyenlő távolságban helyezkednek el keringésük során. Ebben az alaphelyzetben nem adottsága a vízmolekuláknak az összekapcsolódás, a rendezettségre való törekvés. Desztillált víz esetében még spontán sem történik meg molekula összekapcsolódás. Forrásvizek esetében, akkor, amikor kolloidok vannak jelen a vízben (ásványi anyagok, nyomelemek), ezek már össze tudják kapcsolni a vízmolekulákat spontán módon, még nem "tervszerűen", ún. klaszteres szerkezetet létrehozva. Ez az összekapcsolódás nem energetikailag gerjesztett állapotban, hanem ionkapcsolatok révén jön létre. Teller után értelmezve, ha az elektronokat gerjesztett állapotba hozzuk, – a vízszerkezeten belül – a vízmolekula szimmetriája is torzul, egy stabilabb szerkezetet eredményezve. A gerjesztést megfelelő "protokoll" szerint végrehajtva szigorú rendezettségre kényszeríti a vízmolekulákat. Az eredmény egy óriás molekulákból álló szerkezet, az ún. csillag-dodekaeder szerkezet. Ez egy rendkívül magas energetikai gerjesztést jelent, ami raktározódik az óriásmolekulákban, összetartva annak szerkezetét.

Az emberi szervezetnek a vízállománya szerv-specifikusan a szakrális geometria szerveződése szerinti szerkezetben épül fel. Elfogyasztva egy köznapi természeti vizet, a szervezet arra kényszerül, hogy ő maga hozza létre szervszinten a megfelelő térszerkezetű biológiai vizet. Ez létrejöhet ionkötéses módon – amennyiben megfelelő minőségű és mennyiségű kolloid (ásványi anyag, nyomelem) van jelen –, vagy gerjesztett módon. Ekkor azonban megfelelő energetikai állapotban kell lenni az embernek. A T-uránia elixír csillag-dodekaéder szerkezetében benne foglaltatik mind az ötféle szakrális térforma, amit az emberi szervezet igényel. Forrás a sokat emlegetett Emoto professzor könyve, képei alapján. Így a T-uránia elixír hatásmechanizmusa abban mutatkozhat meg, hogy a gerjesztett elektronok által létrejött szerkezet lebomlik a szükséges térforma szerkezetre, miközben nukleáris reakció közepette energia felszabadulás megy végbe. Ez a szervezet öngyógyulásához segíthet hozzá. Az eredmény tehát: megfelelő szerkezetű, tiszta biológiai vízállomány. (Ez méregtelenítésként megy végbe, kitisztul a sejtközi állomány.) Ez egyáltalán nem lebecsülendő dolog, mivel lehetőséget biztosíthat a hatékonyabb sejtanyagcseréhez. Az energia felszabadulás következtében – ami a szerveknél megy végbe – a szervek energia ellátottsága drámaian megemelkedik, újabb lehetőséget kínálva az öngyógyulásra.

Az elmondottak következtében olyan öngyógyulások mehetnek végbe, amik az irracionalitás határait súrolják. A T-uránia elixírrel végzett gyógymódnak köszönhetően úgy véljük, hogy gyógyíthatatlannak gondolt betegségek is reménnyel kezelhetők. Segítségével akár sikerrel alkalmazható a víz hipertónia, diabetes, stb. A T-uránia elixír alkalmazható külsőleg, fizioterápiás kezelések szabályai szerint, de alkalmazható belsőleg, ivókúraszerűen, de beöntéssel, nőgyógyászati irrigálással, valamint szembe, fülbe való csepegtetéssel és orr és arcüreg öblítéssel egyaránt.

 

Bemutatkozás

Köszöntő

Köszöntő

A T-uránia elixír a világon egyedülálló technológiával készülő, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező víz.

Köszöntő
Kik vagyunk

Kik vagyunk

A FITO-BARDO Kft. eltökélt szándéka megtanítani az emberiségnek, hogy tekintettel arra, hogy az emberi test több, mint háromnegyede víz, nem mindegy, hogy milyen vízzel tápláljuk azt.

Rólunk
A T-uránia elixír

A T-uránia elixír

A T-uránia elixír a világon egyedülálló technológiával készülő, tökéletes molekulaszerkezettel rendelkező víz.

Termékünk